Tất cả Đá quý Diablo 4: Loại, hiệu ứng, chi phí, v.v.

Đá quý là vật phẩm hữu ích trong Diablo 4 có thể tăng chỉ số cho áo giáp, trang sức và vũ khí của bạn, vì vậy đây là danh sách tất cả các loại đá quý Diablo 4 cùng với chi phí sản xuất và cách sử dụng chúng.

Sử dụng Đá quý là một trong những cách tốt nhất để tăng chỉ số trang bị của bạn trong Diablo 4, bất kể bản dựng hay lớp của bạn. Việc tăng chỉ số trang bị giúp bạn sống sót trong trò chơi và rất hữu ích trong các trận chiến chống lại đám đông kẻ thù hoặc những tên trùm mạnh mẽ.

Bài báo tiếp tục sau quảng cáo

Giờ đây, Đá quý trong Diablo 4 có nhiều loại khác nhau, mỗi loại mang lại những lợi ích khác nhau khi bạn đặt chúng vào các ô trang bị khác nhau. Chi phí sản xuất cũng thay đổi từ Gem này sang Gem khác.

Như đã nói, đây là danh sách tất cả Đá quý có sẵn trong trò chơi cùng với lợi ích và chi phí sản xuất của chúng.

nội dung

 • Kiểu
 • Liệt kê nó
 • sử dụng
Bão tuyết / Diablo 4 Wiki

Garnet tăng khả năng chống cháy trong Diablo 4.

Có bao nhiêu loại Đá quý Diablo 4?

Có bảy loại Đá quý trong Diablo 4. Chúng được phân chia thành các cấp độ khác nhau và mỗi loại Đá quý này đều có những lợi ích riêng.

Bài báo tiếp tục sau quảng cáo

Dưới đây là tất cả các Đá quý bạn có thể tìm thấy để tăng chỉ số trang bị trong Diablo 4:

 • thạch anh tím
  • áo giáp: Thêm sát thương từ thời gian giảm
  • Đồ kim hoàn: Thêm khả năng chống lại bóng tối
  • vũ khí: Thêm sát thương theo thời gian
 • kim cương
  • áo giáp: Tăng tiềm năng lá chắn
  • Đồ kim hoàn: Thêm khả năng chống lại mọi yếu tố
  • vũ khí: Thêm sát thương cuối cùng
 • ngọc lục bảo
  • áo giáp: Thêm gai
  • Đồ kim hoàn: Thêm kháng độc
  • vũ khí: Thêm sát thương cho Elites
 • hồng ngọc
  • áo giáp: Tăng tuổi thọ tối đa
  • Đồ kim hoàn: Thêm khả năng chống cháy
  • vũ khí: Đã thêm Tạo tài nguyên
 • ngọc bích
  • áo giáp: Đã thêm giảm sát thương khi cường hóa
  • Đồ kim hoàn: Tăng khả năng chống lạnh
  • vũ khí: Thêm sát thương chí mạng lên kẻ địch bị kiểm soát bởi đám đông
 • Đầu lâu
  • áo giáp: Đã thêm hồi máu nhận được
  • Đồ kim hoàn: Đã thêm chỉ số giáp
  • vũ khí: Đã thêm mạng sống khi bị giết
 • đứng đầu
  • áo giáp: Đã thêm giảm sát thương khi đánh khống chế
  • Đồ kim hoàn: Thêm khả năng chống sét
  • vũ khí: Đã thêm cơ hội đánh trúng may mắn

Danh sách tất cả Diablo 4 Gems

tên đá quý Cấp độ yêu cầu Tác dụng Chi phí chế tạo
thạch anh tím thô 15 áo giáp – 6,6% sát thương từ thời gian giảm, Đồ kim hoàn – 11,5% khả năng chống bóng tối, vũ khí – +4% sát thương theo thời gian không áp dụng
thạch anh tím sứt mẻ 20 áo giáp – 8,2% sát thương từ thời gian giảm, Đồ kim hoàn – Khả năng chống bóng 14,3%, vũ khí – +5% sát thương theo thời gian 3x Thạch anh tím thô / 4.500 Vàng
thạch anh tím 40 áo giáp – 9,8% sát thương từ thời gian giảm, Đồ kim hoàn – Khả năng chống bóng 16,9%, vũ khí – +6% sát thương theo thời gian 3 viên thạch anh tím sứt mẻ / 12.500 vàng
thạch anh tím hoàn mỹ 50 áo giáp – 11,4% sát thương từ thời gian giảm, Đồ kim hoàn – Khả năng chống bóng 19,6%, vũ khí – +7% sát thương theo thời gian 3 viên thạch anh tím / 18.000 vàng
thạch anh tím hoàng gia 60 áo giáp – 13% sát thương từ thời gian giảm, Đồ kim hoàn – Khả năng chống bóng tối 22,1%, vũ khí – +8% sát thương theo thời gian 3x Thạch anh tím hoàn hảo / 50.000 vàng
Kim cương thô 15 áo giáp – Tái tạo lá chắn +4%, Đồ kim hoàn – 4% kháng tất cả các yếu tố, vũ khí – +4% sát thương kỹ năng tối thượng không áp dụng
kim cương sứt mẻ 20 áo giáp – Tái tạo lá chắn +5%, Đồ kim hoàn – 5% kháng tất cả các yếu tố, vũ khí – +5% sát thương kỹ năng tối thượng 3x Kim cương thô / 4.500 Vàng
kim cương 40 áo giáp – +6% tái tạo lá chắn, Đồ kim hoàn – 6% Kháng tất cả các yếu tố, vũ khí – +6% sát thương kỹ năng tối thượng 3x Kim cương sứt mẻ / 12.500 Vàng
Một viên kim cương không tì vết 50 áo giáp – Tái tạo lá chắn +7%, Đồ kim hoàn – 7% kháng tất cả các yếu tố, vũ khí – +7% sát thương kỹ năng tối thượng 3x Kim cương / 18.000 Vàng
kim cương hoàng gia 60 áo giáp – +8% tái tạo lá chắn, Đồ kim hoàn – 8% kháng tất cả các yếu tố, vũ khí – +8% sát thương kỹ năng tối thượng 3x Kim cương hoàn hảo / 50.000 vàng
ngọc lục bảo thô 15 áo giáp – +0,06 Cái gai, Đồ kim hoàn – Kháng độc 11,5%, vũ khí – +6% sát thương chí mạng lên kẻ thù dễ bị tổn thương không áp dụng
Một viên ngọc lục bảo sứt mẻ 20 áo giáp – +0,075 Cái gai, Đồ kim hoàn – Kháng độc 14,3%, vũ khí – +7,5% sát thương chí mạng lên kẻ thù dễ bị tổn thương 3x Ngọc lục bảo thô / 4.500 vàng
ngọc lục bảo 40 áo giáp – +0,09 Cái gai, Đồ kim hoàn – Kháng độc 16,9%, vũ khí – +9% sát thương chí mạng lên kẻ thù dễ bị tổn thương 3 viên ngọc lục bảo sứt mẻ / 12.500 vàng
Một viên ngọc lục bảo hoàn mỹ 50 áo giáp – +0.105 Cái gai, Đồ kim hoàn – Kháng độc 19,6%, vũ khí – +10,5% sát thương chí mạng lên kẻ thù dễ bị tổn thương 3 viên ngọc lục bảo / 18.000 vàng
ngọc lục bảo hoàng gia 60 áo giáp – +0,12 Gai, Đồ kim hoàn – Kháng độc 22,1%, vũ khí – Không áp dụng 3x Ngọc lục bảo hoàn hảo / 50.000 vàng
Hồng ngọc thô 15 áo giáp – 0,05 Tuổi thọ tối đa, Đồ kim hoàn – Khả năng chống cháy 11,5%, vũ khí – +12% sát thương điện không áp dụng
hồng ngọc sứt mẻ 20 áo giáp – 0,055 Tuổi thọ tối đa, Đồ kim hoàn – Khả năng chống cháy 14,3%, vũ khí – +15% sát thương điện 3 viên Hồng ngọc thô / 4.500 Vàng
hồng ngọc 40 áo giáp – 0,06 Tuổi thọ tối đa, Đồ kim hoàn – Khả năng chống cháy 16,9%, vũ khí – +18% sát thương sức mạnh 3 viên hồng ngọc sứt mẻ / 12.500 vàng
Hồng ngọc hoàn hảo 50 áo giáp – 0,07 Tuổi thọ tối đa, Đồ kim hoàn – Khả năng chống cháy 19,6%, vũ khí – +21% sát thương điện 3 viên hồng ngọc / 18.000 vàng
hồng ngọc hoàng gia 60 áo giáp – 0,08 Tuổi thọ tối đa, Đồ kim hoàn – Khả năng chống cháy 22,1%, vũ khí – +24% sát thương áp đảo 3 viên hồng ngọc hoàn hảo / 50.000 vàng
Sapphire thô 15 áo giáp – Giảm 4% sát thương khi được cường hóa, Đồ kim hoàn – 11,5% kháng lạnh, vũ khí – +6% sát thương chí mạng lên kẻ thù bị kiểm soát bởi đám đông không áp dụng
Sapphire sứt mẻ 20 áo giáp – Giảm 5% sát thương khi được cường hóa, Đồ kim hoàn – 14,3% kháng lạnh, vũ khí – +7,5% sát thương chí mạng lên kẻ thù bị kiểm soát bởi đám đông 3 viên Sapphire Thô / 4.500 Vàng
ngọc bích 40 áo giáp – Giảm 6% sát thương khi được cường hóa, Đồ kim hoàn – 16,9% kháng lạnh, vũ khí – +9% sát thương chí mạng lên kẻ thù bị kiểm soát bởi đám đông 3 viên Sapphire sứt mẻ / 12.500 Vàng
Sapphire hoàn hảo 50 áo giáp – Giảm 7% sát thương khi được cường hóa, Đồ kim hoàn – 19,6% kháng lạnh, vũ khí – +10,5% sát thương chí mạng lên kẻ thù bị kiểm soát bởi đám đông 3 viên Sapphire / 18.000 Vàng
Hoàng gia Sapphire 60 áo giáp – Giảm 8% sát thương khi được củng cố, Đồ kim hoàn – 22,1% kháng lạnh, vũ khí – +12% sát thương chí mạng lên kẻ thù bị kiểm soát bởi đám đông 3 viên Sapphire hoàn hảo / 50.000 vàng
hộp sọ thô 15 áo giáp – 4% hồi máu nhận được, Đồ kim hoàn – +100 Giáp, vũ khí – 0,02 Sống để giết không áp dụng
tách hộp sọ 20 áo giáp – 5% hồi phục nhận được, Đồ kim hoàn – +170 Giáp, vũ khí – 0,025 Sống để giết 3x Hộp sọ thô / 4.500 Vàng
đầu lâu 40 áo giáp – 6% hồi máu nhận được, Đồ kim hoàn – +230 Giáp, vũ khí – 0,03 Sống để giết 3x hộp sọ phân tách / 12.500 vàng
Hộp sọ không có khuyết điểm 50 áo giáp – Nhận được 7% hồi máu, Đồ kim hoàn – + Giáp 295, vũ khí – 0,036 Sống để giết 3x Hộp sọ / 18.000 Vàng
hộp sọ hoàng gia 60 áo giáp – Nhận được 8% hồi máu, Đồ kim hoàn – +340 Giáp, vũ khí – 0,041 Sống để giết 3x Hộp sọ hoàn hảo / 50.000 vàng
Topaz thô 15 áo giáp – Giảm sát thương 6,6% khi Kiểm soát bị ảnh hưởng, Đồ kim hoàn – Khả năng chống sét 11,5%, vũ khí – +13,3% sát thương kỹ năng cơ bản không áp dụng
Topaz sứt mẻ 20 áo giáp – Giảm 8,2% sát thương khi Kiểm soát bị ảnh hưởng, Đồ kim hoàn – 14,3% khả năng chống sét, vũ khí – +16,7% sát thương kỹ năng cơ bản 3x Top thô / 4.500 vàng
đứng đầu 40 áo giáp – Giảm 9,8% sát thương khi Kiểm soát bị ảnh hưởng, Đồ kim hoàn – Khả năng chống sét 16,9%, vũ khí – +20% sát thương kỹ năng cơ bản 3x Đầu sứt mẻ / 12.500 Vàng
Topaz hoàn hảo 50 áo giáp – Giảm 11,4% sát thương khi Kiểm soát bị ảnh hưởng, Đồ kim hoàn – Khả năng chống sét 19,6%, vũ khí – +23,3% sát thương kỹ năng cơ bản 3 viên Topaz / 18.000 Vàng
Topaz hoàng gia 60 áo giáp – Giảm 13% sát thương khi điều khiển bị ảnh hưởng, Đồ kim hoàn – Khả năng chống sét 22,1%, vũ khí – +26,7% sát thương kỹ năng cơ bản 3x Topaz hoàn hảo / 50.000 vàng
Hình ảnh viên ngọc Royal Skull trong Diablo 4Bão tuyết / Diablo 4 Wiki

Đầu lâu tăng khả năng hồi máu nhận được trong Diablo 4.

Sử dụng đá quý trong Diablo 4

Đá quý là vật phẩm giúp tăng chỉ số của áo giáp, trang sức và vũ khí trong Diablo 4. Những viên đá quý này lần lượt làm tăng chỉ số Sát thương cuối cùng, Sát thương theo thời gian và hơn thế nữa.

Trang bị vật phẩm này khá quan trọng trong việc đánh bại những con trùm mạnh mẽ cả đầu và sau trò chơi.

Vậy là bạn đã có nó — đó là tất cả về Đá quý trong Diablo 4. Để biết thêm thông tin về trò chơi, hãy nhớ xem các hướng dẫn và nội dung khác của chúng tôi:

Bài báo tiếp tục sau quảng cáo

Đánh giá Diablo 4 | Diablo 4: Cách kiếm tiền tốt nhất | Diablo 4: Cách nhanh nhất để nhận XP & lên cấp | Cách chuyển trang bị trong Diablo 4: Áo giáp, vũ khí và hơn thế nữa | Diablo 4 có cho thuê tay sai hoặc lính đánh thuê không? | Giải thích co-op đi văng Diablo 4 | Khi nào là Diablo 4 Season 1? Ngày bắt đầu, chủ đề và phần thưởng có thể có | Cách chơi Diablo 4 Truy cập sớm: Ngày, giờ & cách tải trước | Chế độ Hardcore của Diablo 4 là gì? | Cách kiếm thú cưỡi trong Diablo 4 | Diablo 4: Cách tăng bình thuốc hồi máu | Cách đổi vũ khí trong Diablo 4 | Diablo 4: World Stage giải thích | Cách sử dụng biểu tượng cảm xúc trong Diablo 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *