Bản vá mới nhất của WoW tấn công Void-Touched Armor với thời gian hồi chiêu bị giảm sức mạnh lớn trong Season of Discovery

Các bản sửa lỗi mới nhất tiếp tục được tung ra trong suốt World of Warcraft: Season of Discovery và những thay đổi mới nhất…

Xem thêm Bản vá mới nhất của WoW tấn công Void-Touched Armor với thời gian hồi chiêu bị giảm sức mạnh lớn trong Season of Discovery

Người chơi WoW cho rằng những thay đổi của Ashenvale sẽ giải quyết các vấn đề PvP lớn trong Season of Discovery

Trận chiến giành Ashenvale tiếp tục là một chủ đề gây tranh cãi đối với người chơi World of Warcraft: Season of Discovery nhưng một…

Xem thêm Người chơi WoW cho rằng những thay đổi của Ashenvale sẽ giải quyết các vấn đề PvP lớn trong Season of Discovery

Người chơi WoW cho rằng những thay đổi của Ashenvale sẽ giải quyết các vấn đề PvP lớn trong Season of Discovery

Trận chiến giành Ashenvale tiếp tục là một chủ đề gây tranh cãi đối với người chơi World of Warcraft: Season of Discovery nhưng một…

Xem thêm Người chơi WoW cho rằng những thay đổi của Ashenvale sẽ giải quyết các vấn đề PvP lớn trong Season of Discovery