Các nhà sản xuất WoW tuyên bố Blizzard đang ở chế độ “khủng hoảng” khi studio tiếp tục đào tạo nhân tài

Các nhà sản xuất World of Warcraft đã lên Twitter để bày tỏ sự thất vọng của họ với Blizzard, tuyên bố rằng studio đang…

Xem thêm Các nhà sản xuất WoW tuyên bố Blizzard đang ở chế độ “khủng hoảng” khi studio tiếp tục đào tạo nhân tài