Cộng đồng WoW đang cùng nhau yêu cầu Blizzard về những thay đổi lớn trong nhật ký nhiệm vụ trong Season of Discovery

Tiềm năng của World of Warcraft: Season of Discovery dường như là vô tận và cộng đồng đã cùng nhau yêu cầu những thay đổi…

Xem thêm Cộng đồng WoW đang cùng nhau yêu cầu Blizzard về những thay đổi lớn trong nhật ký nhiệm vụ trong Season of Discovery

Cộng đồng WoW tin rằng thông số kỹ thuật “khá tệ” có thể bị ảnh hưởng trong Season of Discovery

Thế giới Warcraft: Season of Discovery dự kiến ​​phát hành vào cuối tháng 11 và người chơi đang tranh luận xem lớp nào sẽ hoạt…

Xem thêm Cộng đồng WoW tin rằng thông số kỹ thuật “khá tệ” có thể bị ảnh hưởng trong Season of Discovery