Nhà phát triển Honkai Star Rail đã tiết lộ một đợt giảm sức mạnh đối với hình ảnh của Seele Ultimate trong bối cảnh cộng đồng phản đối kịch liệt

HoYoverse sẽ xem xét các hiệu ứng hình ảnh của Seele’s Ultimate trong các bản cập nhật Honkai Star Rail trong tương lai, sau làn…

Xem thêm Nhà phát triển Honkai Star Rail đã tiết lộ một đợt giảm sức mạnh đối với hình ảnh của Seele Ultimate trong bối cảnh cộng đồng phản đối kịch liệt