Sự thương hại trong Chuyến tàu ngôi sao Honkai là gì? Làm thế nào để có được một nhân vật 5 sao được đảm bảo

Trong Honkai Star Rail, người chơi có thể tăng cơ hội thu hút các nhân vật 5 sao hiếm hoặc Nón ánh sáng nhờ hệ…

Xem thêm Sự thương hại trong Chuyến tàu ngôi sao Honkai là gì? Làm thế nào để có được một nhân vật 5 sao được đảm bảo