Ghi chú bản vá cập nhật Hogwarts Legacy ngày 2 tháng 6: trò chơi \u0026 cải thiện độ ổn định, hơn thế nữa

Một bản cập nhật hoàn toàn mới vừa được phát hành cho Hogwarts Legacy, với những cải tiến lớn về hiệu suất và lối chơi…

Xem thêm Ghi chú bản vá cập nhật Hogwarts Legacy ngày 2 tháng 6: trò chơi \u0026 cải thiện độ ổn định, hơn thế nữa

Người chơi Hogwarts Legacy đã phát hiện ra những thay đổi “lớn” của lâu đài trên phần cứng thế hệ cuối

Người chơi Hogwarts Legacy đang thể hiện những thay đổi mà Phần mềm Avalanche đã thực hiện đối với lâu đài mang tính biểu tượng…

Xem thêm Người chơi Hogwarts Legacy đã phát hiện ra những thay đổi “lớn” của lâu đài trên phần cứng thế hệ cuối