Người chơi Diablo 4 chỉ trích sự phát triển ‘không đạt yêu cầu’ của trò chơi với một danh sách các vấn đề

Diablo 4 luôn được khen ngợi kể từ khi ra mắt thành công. Tuy nhiên, người chơi cảm thấy thiếu sự phát triển cốt lõi…

Xem thêm Người chơi Diablo 4 chỉ trích sự phát triển ‘không đạt yêu cầu’ của trò chơi với một danh sách các vấn đề