Shroud nói Counter-Strike 2 có thể “tiếp quản” Valorant và “mọi thứ” nếu nó thực hiện những thay đổi cần thiết

Cựu chuyên gia CS:GO đã trở thành streamer nổi tiếng Michael ‘shroud’ Grzesiek đã quay trở lại sân chơi cũ của mình với Counter-Strike 2…

Xem thêm Shroud nói Counter-Strike 2 có thể “tiếp quản” Valorant và “mọi thứ” nếu nó thực hiện những thay đổi cần thiết