Ghi chú bản vá cập nhật Hogwarts Legacy ngày 2 tháng 6: trò chơi \u0026 cải thiện độ ổn định, hơn thế nữa

Một bản cập nhật hoàn toàn mới vừa được phát hành cho Hogwarts Legacy, với những cải tiến lớn về hiệu suất và lối chơi…

Xem thêm Ghi chú bản vá cập nhật Hogwarts Legacy ngày 2 tháng 6: trò chơi \u0026 cải thiện độ ổn định, hơn thế nữa

Nhà phát triển World of Warcraft cho biết Blizzard đã sa thải anh ta vì đã viết đoạn hội thoại yêu tinh “tham lam công ty”

Một nhà phát triển World of Warcraft trước đây đã tuyên bố rằng anh ta đã bị Blizzard Entertainment sa thải vì viết đoạn hội…

Xem thêm Nhà phát triển World of Warcraft cho biết Blizzard đã sa thải anh ta vì đã viết đoạn hội thoại yêu tinh “tham lam công ty”