Astralis ký hợp đồng với bộ đôi Heroic cho CS2 sau khi drama của cadiaN gây ra một cuộc cạnh tranh khác

Astralis đã chuyển Christian ‘Buzz’ Andersen và Johannes ‘b0RUP’ Borup lên băng ghế dự bị, với cựu bộ đôi Heroic Martin ‘stavn’ Lund và Jakob…

Xem thêm Astralis ký hợp đồng với bộ đôi Heroic cho CS2 sau khi drama của cadiaN gây ra một cuộc cạnh tranh khác