Soulja Boy đã bị sốc sau khi nhìn thấy những bước nhảy mang tính biểu tượng của mình trong World of Warcraft

Rapper trở thành streamer Soulja Boy cuối cùng đã được phép quay lại Twitch sau lệnh cấm kéo dài một năm, với những người sáng…

Xem thêm Soulja Boy đã bị sốc sau khi nhìn thấy những bước nhảy mang tính biểu tượng của mình trong World of Warcraft