Người chơi Diablo 4 cảm thấy bối rối trước quyết định của Blizzard về việc đưa vào chiến lợi phẩm “không thể lấy được”.

Một cảm nhận chung của những người chơi Diablo 4 là chiến lợi phẩm rất dễ trúng. Đặc biệt, một số báu vật xa xỉ…

Xem thêm Người chơi Diablo 4 cảm thấy bối rối trước quyết định của Blizzard về việc đưa vào chiến lợi phẩm “không thể lấy được”.